EIGENAARSCHAP

Het begrip eigenaarschap fascineert mij. Het nemen van verantwoordelijkheid en daarnaar handelen. Het lijkt zo simpel en tegelijkertijd kom je vaak in niet helpende patronen terecht. Het vergroten van eigenaarschap vergt een kritische blik in de spiegel: geef ik de ander wel voldoende ruimte om verantwoordelijkheid te nemen? Leg je de verantwoordelijkheid bij een ander? Wacht je af tot een ander in actie komt? Ik richt me op het herkennen en doorbereken van deze patronen. Mijn trainingen richten zich op: eigenaarschap, motivatie, puberbrein, formatief handelen en coaching.

Eigenaarschap vergroten bij leerlingen begint bij jezelf.

TRAINING EN COACHING

Met het voeren van kindgesprekken of coachgesprekken geef je kinderen de gelegenheid om na te denken over hun eigen doelen en de manier waarop zij deze willen bereiken. Door het stellen van vragen en benoemen wat je ziet bij het kind, leer je een kind om te reflecteren op het leerproces. Dit vraagt een andere rol, houding en vaardigheden van de leraar. In plaats van het aandragen van oplossingen of het beantwoorden van vragen stimuleer je het kind om zelf met oplossingen te komen, geef je hen inzicht in hun eigen gedragspatronen en ga je met hen de diepte in. Kortom, je versterkt de relatie tussen kind en leraar